Saltro: ”PffP kent onze organisatie door en door”

 

Het is een grote valkuil bij ICT-projecten: een consultant probeert een project uit te voeren, maar in de organisatie is niemand aan wie hij het over kan dragen. Dit gebeurde nadat Maarten van Dril – toen nog werkzaam bij AFAS – in 2007 kennismaakte met Saltro. Maarten raadde het bedrijf aan om eerst een goede applicatiebeheerder te zoeken. Die vonden ze in Victor Scholte.
 

 

”Toen ik hier kwam werken in 2010, hoorde ik direct positieve verhalen over Maarten”, vertelt Victor. ”Maarten kent de historie van Saltro en heeft een goed zicht op wat we aan het doen zijn. Dat is een groot voordeel. Bovendien heeft hij een brede kennis op financieel gebied én op HRM-vlak. ”

 

”Maarten is kritisch; dat is waardevoller dan een consultant die doet wat je vraagt”

De afgelopen 5 jaar is Victor hard met alle AFAS-functionaliteit aan de slag gegaan. Intern is de inrichting nu heel efficiënt. ”We doen zoveel mogelijk dingen zelf. De moeilijke problemen sparen we op en daarvoor huren we Maarten in. Het gaat vooral om het financiële aspect en om de integratie tussen modules.” Daar komen soms keuzes bij kijken die je maar 1 keer kunt maken en die grote gevolgen hebben. ”Dan wil ik iemand naast me hebben die daar kijk op heeft. Iemand met de benodigde kennis en veel inzicht, zoals Maarten.”

Een goed voorbeeld is de abonnementenmodule. Saltro levert stikstof aan huisartsen en wilde dit mooi registeren met een maandelijks abonnement. Iets inrichten in deze module heeft ook weer gevolgen voor de financiële module. Victor: ”Dat is typisch iets waar ik Maarten bij betrek. Zijn kracht is het maken van koppelingen tussen systemen. Hij heeft gelijk een overzicht van de impact van een wijziging: als dit gebeurt, dan moeten we ook daar- en daaraan denken.”

Victor ziet Maarten als sparringspartner en adviseur. ”Ik weet wat ik aan hem heb en er is onderling vertrouwen. Het is prettig en gezellig samenwerken. Maarten werkt efficiënt en energiek. Aan het einde van zo’n intensieve dag heb ik het wel gehad, maar Maarten zit er dan nog fris bij.”
Toen Maarten in 2013 meedeelde dat hij Passion for flow Professionals wilde oprichten – en afscheid nam van zijn werkgever AFAS – schrok Victor even. ”Ik zei: hoho, prima dat je voor jezelf begint. Maar dan willen wij wel jouw klant worden.”

Inmiddels komt PffP 2 tot 3 keer in het jaar naar Saltro. Het heeft onder meer geholpen bij het inrichten van de urendeclaratie, facturatie, financiële reportage en nieuwe kostenplaatsenstructuur. Victor: ”We hebben op zo’n dag een lijstje met dingen die we willen doen. Van beide kanten zijn we heel kritisch. Maarten vraagt bijvoorbeeld: moet je dat wel willen? Is het op een andere manier niet veel makkelijker? Dat zijn goede discussies. Waardevoller dan een consultant die doet wat je vraagt.”

Het eerste doel van Victor was om een aantal papieren processen en Excel-sheets uit de organisatie te laten verdwijnen. Het tweede doel is om zichzelf weg te automatiseren. De laatste tijd lobbyt hij bij de verschillende afdelingen om key-users aan te stellen. Zij moeten sparringspartners worden, die de kennis weer verder onder hun medewerkers verspreiden. ”Uiteindelijk kunnen zij gezamenlijk een deel van mijn werk overnemen.”

 

Saltro

Saltro is een succesvol en innovatief diagnostisch centrum in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het ondersteunt zorgverleners door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies. Hoge kwaliteit en service staan hierbij voorop. Saltro organiseert de diagnostiek in nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen, zo dicht mogelijk bij de patiënten. Die kunnen terecht bij circa 170 locaties en indien nodig komt Saltro bij hen thuis. Bovendien begeleidt het bedrijf circa 10.000 mensen met trombose bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

 

PFFP

Passion for flow Professionals helpt organisaties met het vertalen van de processen in hun organisatie naar de software van AFAS. PffP is gedreven om de vraag áchter de vraag te achterhalen en vervolgens een eenvoudige oplossing te bedenken. Met een sluitend proces als resultaat.

 

ANDERE CASES

Saltro: ”PffP kent onze organisatie door en door”
Amarant: ”Onze wensen komen uit”
APS: “Meedenken is de kracht van PffP”
Stratech: ”PffP denkt veel stappen vooruit”

 

2023 © PffP. All rights reserved.